blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้(มีคลิป Video) ค้านทุบลานน้ำพุเมญ่าเชียงใหม่ เชียงใหม่ เสนอปักหมุดแบ่งแนวเขตลานหน้าห้างฯแยกรินคำให้ชัดเจน และเก็บพื้นที่ไว้เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์

(มีคลิป Video) ค้านทุบลานน้ำพุเมญ่าเชียงใหม่ เชียงใหม่ เสนอปักหมุดแบ่งแนวเขตลานหน้าห้างฯแยกรินคำให้ชัดเจน และเก็บพื้นที่ไว้เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์

-

ภาคประชาชน แนะปักหมุดแบ่งแนวเขตลานหน้าห้างฯแยกรินคำให้ชัดเจน และเก็บพื้นที่ไว้เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมธาริน โดยกลุ่มภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้นำท้องถิ่น พลเมืองจิตอาสาของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเวทีเสวนา “จาวบ้าน จาวเวียง เพื่อเมืองเจียงใหม่ เรื่อง : ข่วงสาธารณะรินคำ จะอนุรักษ์ไว้หรือทุบทำถนน” โดยได้มีการอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีกรมทางหลวง โดยระบุว่า ตามที่ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กําลังดําเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนอุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม. 562+523 – กม.562+651 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 0.128 กม. เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 กันยายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะมีการรื้อช่วงรินคําในเขต ทางหลวงออกทั้งหมด รวมทั้งรื้อย้ายต้นไม้ใหญ่ เส้นทางน้ําธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นสาธารณสมบัติที่กีดขวางการ ก่อสร้างออกทั้งหมด เพื่อทําเป็นถนนสําหรับรถยนต์เพิ่มอีก 2 ช่องทางและไหล่ทางรวมความกว้างผิวทางประมาณ 10 เมตร ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

     โครงการก่อสร้างดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในทุกมิติ ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ ว่า “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่ อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) และยังได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากระหว่าง กรมทางหลวงและภาคประชาชนในพื้นที่ และระหว่างกลุ่มประชาชนด้วยกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความ สามัคคีและความสุข ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล กอปรกับได้มีนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง คมนาคมเกี่ยวกับการสร้างถนนที่ให้เน้นความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green and Safe) และสอดคล้องกับ บริบทของเมือง รวมทั้งการออกแบบถนนในเมืองที่จะต้องให้สิทธิความเสมอภาคต่อผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้เดินเท้า และผู้ใช้จักรยาน

blank

     ฉะนั้น ในนามของผู้แทนภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้นําท้องถิ่น พลเมืองจิต อาสาของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมทางหลวงโปรดสละเวลามาลงพื้นที่ก่อสร้างและรับฟังข้อมูลความ คิดเห็นต่างๆ จากทุกภาคส่วนด้วยตนเองโดยตรง เพื่อนําไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมและอย่างสร้างสรรค์ในการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้างฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

blank

    ทางด้านของ รศ.ชูโชค อายุพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางภาคประชาชนและภาคนักวิชาการทราบดีว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นของทางหลวง ซึ่งทางหลวงสามารถเรียกคืนพื้นที่ดังกล่าวจากเอกชนได้ตลอดเวลา แต่กรณีที่จะมีการรื้อพื้นที่บริเวณลานดังกล่าวเพื่อทำเป็นถนนนั้น ทางด้านภาคประชาชนและภาคนักวิชาการเห็นว่า ลานดังกล่าวเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ไปแล้ว การที่จะเอาไปทำถนนนั้น ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาจราจรเลย โดยได้แนะวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ด้วยการปักหมุดเพื่อแบ่งแนวชัดเจนว่า ส่วนไหนเป็นของเอกชน ส่วนไหนเป็นของทางหลวง เพื่อให้เกิดความชัดเจน ทางเอกชนก็จะไม่สามารถมาจัดกิจกรรมบนพื้นที่ของทางหลวงได้ และยังได้เสนอให้มีการทำป้าย เพื่อบอกความชัดเจนว่าพื้นที่ที่มีการกันแบ่งเขตไว้เป็นของทางหลวง และยังเสนอให้เก็บลานนี้ไว้ไม่ทุบทำถนน เพื่อพัฒนาทำเป็นพื้นที่สาธารณะของประชาชน ให้ประชาชนได้ใช้ทำกิจกรรม โดยห้ามไม่ให้ทางเอกชนลุกล้ำเข้ามาใข้พื้นที่ของทางหลวงได้อีก

ข่าว-ภาพ : ทีมข่าว CM108.COM

ข่าว : กลุ่มทวงคืนพื้นที่ แถลงข่าว กรณีลานน้ำพุหน้าห้างดัง แยกรินคำ รุกล้ำทางหลวง

2
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางปรับปรุงทางหลวง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า

Live สด! “ฝ่ายไม่อยากให้ทุบ”ภาคประชาชน นักวิชาการ ฯลฯ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ไม่ต้องการให้ทุบและรื้อพื้นที่ลานน้ำพุแยกรินคำ โดยขอให้มีการทำแนวเขตกันระหว่างพื้นที่ของทางหลวงและเอกชนให้ชัดเจน และนำพื้นที่ดังกล่าวไปทำประโยชน์สาธารณะต่อไปwww.CM108.com รายงาน

โพสต์โดย จังหวัดเชียงใหม่ CM108.com เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2019

blank blank blank blank blank blank blank

blank blank blank blank blank blank

blank

Must Read

“หมอมนูญ” เผยเทคโนโลยีใหม่ “วัคซีนโควิดแบบสูดเข้าปอด” ตัวแรกของโลก เผยข้อดีสามารถกระจายให้คนจำนวนมากได้ในเวลาอันสั้น

"หมอมนูญ" เผยเทคโนโลยีใหม่ "วัคซีนโควิดแบบสูดเข้าปอด" ตัวแรกของโลก เผยข้อดีสามารถกระจายให้คนจำนวนมากได้ในเวลาอันสั้น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก "หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC" ระบุว่า วัคซีนแคนซิโน (CanSino) ของประเทศจีน ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยฝากอะดีโนไวรัสชนิด 5 (Adenovirus...
error: Alert: Content is protected !!