โฆษก ศบค. เผยผลตรวจโควิด-19 ทหารสหรัฐฯเข้ามาฝึกในไทย จำนวน 110 นาย ผลไม่พบเชื้อ พร้อมคุมเข้มมาตรการกักตัว

151

โฆษก ศบค. เผยผลตรวจโควิด-19 ทหารสหรัฐฯเข้ามาฝึกในไทย จำนวน 110 นาย ผลไม่พบเชื้อ พร้อมคุมเข้มมาตรการกักตัว

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้ปถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยได้เปิดเผยถึงผลการตรวจเชื้อ (Swab Test) ทหารสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 พบว่า กลุ่มแรก 71 นาย จากกวม และกลุ่มที่สองจากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น 39 นาย รวม 110 นาย ผฃไม่พบเชื้อ โดยทหารกลุ่มดังกล่าวได้เข้ากักตัวใน ASQ และจะได้มีการตรวจเชื้อซ้ำตามมาตรการ พร้อมคุมเข้มการกักตัว ไม่ออกนอกสถานที่ 14 วัน ระหว่างวันที่ 3-18 ส.ค. 63

blank