ย้ำ! พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ช่วยพยุงเศรษฐกิจ ดูแลทุกกลุ่ม เตรียมจ้างงาน-สร้างรายได้ชุมชน

152
ย้ำ! พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ช่วยพยุงเศรษฐกิจ ดูแลทุกกลุ่ม เตรียมจ้างงาน-สร้างรายได้ชุมชน

ย้ำ! พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ช่วยพยุงเศรษฐกิจ ดูแลทุกกลุ่ม เตรียมจ้างงาน-สร้างรายได้ชุมชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ย้ำในเวทีปาฐกถาพิเศษ เนื่องในงานครบรอบ 74 ปี นสพ.บางกอกโพสต์ เรื่องการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของโรคโควิด-19 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 1,000,000 ล้านบาท ว่าจะช่วยพยุงให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปได้ระดับหนึ่ง

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้อนุมัติแล้ว 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอาชีพอิสระ 170,000 ล้านบาท (2) กลุ่มเกษตรกร 150,000 ล้านบาท (3) กลุ่มเปราะบาง 20,345 ล้านบาท (4) กลุ่มประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,492 ล้านบาท ส่วนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังจากนี้วงเงิน 400,000 ล้านบาท จะใช้จ้างงานและการสร้างรายได้ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนเป็นลำดับแรก โดยการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ควบคู่ไปกับงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ที่จะเสนอรัฐสภาต่อไป

cr.  ไทยคู่ฟ้า

Facebook Comments