UN ชื่นชมไทย! ประสบความสำเร็จรับมือโควิด-19 ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและความสามัคคี

736

UN ชื่นชมไทย! ประสบความสำเร็จรับมือโควิด-19 ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและความสามัคคี

นางคีตา สภารวัล ผู้แทนองค์การสหประชาชาติประจําประเทศไทย ได้เขียนบทความลงใน เว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติเพื่อแสดงความชื่นชมความสําเร็จของประเทศไทยในการจัดการกับวิกฤต โควิด-19 ที่ทําให้องค์การอนามัยโลกยกให้ไทยและนิวซีแลนด์ เป็นความสําเร็จที่ประเทศอื่นควรศึกษา

โดยนางคีตา สภารวัล ได้ระบุว่า ประเทศไทยเป็น UN News ตัวอย่างของความแข็งแกร่งในการฟื้นฟูอย่างยอดเยี่ยม จาก เดิมที่เคยมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับสองของโลก จนปัจจุบันไม่มีผู้ติด เชื้อในประเทศนานกว่าสองเดือนแล้ว โดยชี้ว่า ความสําเร็จนี้ มาจากสามปัจจัยหลักคือ 1. การดําเนินมาตรการของรัฐบาล 2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของจิตอาสา และ 3. ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในการช่วยกันป้องกันโรค