Home ข่าวทั่วไทย ศบค.ยืนยัน! หากเปิดให้แรงงานต่างด้าวเข้าไทย ต้องตรวจเข้มผ่านการคัดกรองโรคตั้งแต่หน้าด่าน หากพบมีความเสี่ยงจะไม่ให้เข้าประเทศ

ศบค.ยืนยัน! หากเปิดให้แรงงานต่างด้าวเข้าไทย ต้องตรวจเข้มผ่านการคัดกรองโรคตั้งแต่หน้าด่าน หากพบมีความเสี่ยงจะไม่ให้เข้าประเทศ

-

ศบค.ยืนยัน! หากเปิดให้แรงงานต่างด้าวเข้าไทย ต้องตรวจเข้มผ่านการคัดกรองโรคตั้งแต่หน้าด่าน หากพบมีความเสี่ยงจะไม่ให้เข้าประเทศ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า หากเปิดให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเข้าไทย ต้องตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่หน้าด่าน หากพบผลตรวจมีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ เพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทาง หากผ่านการตรวจคัดกรองมาแล้ว ต้องกักตัวในสถานที่ที่กำหนดเป็นเวลา 14 วัน

กำหนดให้พักห้องละ 2 คน ทั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดวันและเวลาให้แรงงานเข้าประเทศที่ชัดเจน แต่ได้อนุมัติในหลักการแล้วหากสถานที่ใดมีความพร้อม ทั้งมาตรการควบคุมโรคและสถานที่กักกันตัว ที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ก็สามารถขออนุญาตนำแรงงานเข้าประเทศได้
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย อาจมีความเสี่ยง เพราะไม่ได้ตรวจคัดกรองโรค จึงขอให้ประชาชนตามแนวชายแดนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของจังหวัด

Must Read

ดอยอินทนนท์ สุดคึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวเย็นช่วงหยุดยาว วันเดียวนักท่องเที่ยวทะลุครึ่งหมื่น

ดอยอินทนนท์ สุดคึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวเย็นช่วงหยุดยาว วันเดียวนักท่องเที่ยวทะลุครึ่งหมื่น วันที่ 24 ตุลาคม 2563 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่บริเวณกิ่วแม่ปาน 10 องศาเซลเซียส ยอดดอย 12 องศาเซลเซียส และบริเวณที่ทำการอุทยานฯ 16 องศาเซลเซียส โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้เปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดวันปิยมหาราช และเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง...
error: Alert: Content is protected !!