โฆษก ศบค. เผยทหารสหรัฐฯ เข้าฝึกในไทย 110 นาย ย้ำทุกคนผ่านการตรวจและได้รับการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของ ศบค.

359

โฆษก ศบค. เผยทหารสหรัฐฯ เข้าฝึกในไทย 110 นาย ย้ำทุกคนผ่านการตรวจและได้รับการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของ ศบค.

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานจำนวนคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศวันนี้ มีผู้เดินทางกลับรวม 207 คน วันพรุ่งนี้ 201 คน และรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินที่นำทหาร สหรัฐอเมริกาเข้ามาฝึกในไทย วันนี้จะเดินทาง จากกวม 71 นาย และจากโยโกตา 32 นาย และพรุ่งนี้จะเดินทางเข้ามาอีก 7 นาย โดยทหารทุกนายผ่านการตรวจตามมาตรการของ ศบค. และเข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือก หรือ ASQ ทั้งนี้ มีผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก จำนวน 73 คน โดยตั้งแต่ 3 เมษายน – 2 สิงหาคม ยอดคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่ต้องกักกันตัวในที่กักกันของรัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine) มีจำนวน 70,942 ราย กลับบ้านแล้ว 60,436 ราย พบผู้ติดเชื้อจากสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 383 ราย รักษาหายและกลับบ้านได้แล้ว 263 ราย