แพทย์ เผย!! ผักไฮโดรโปนิกส์ กินได้ปลอดภัย  ไม่เสี่ยงมะเร็ง! แต่ควรล้างทำความสะอาดอย่างถูกวิธีก่อนกินเสมอ

368
ผักไฮโดรโปนิกส์ กินได้ปลอดภัย  ไม่เสี่ยงมะเร็ง!

แพทย์ เผย!! ผักไฮโดรโปนิกส์ กินได้ปลอดภัย ไม่เสี่ยงมะเร็ง! แต่ควรล้างทำความสะอาดอย่างถูกวิธีก่อนกินเสมอ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยถึงข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ “กินผักไฮโดรโปนิกส์แล้วเป็นมะเร็ง”

กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลวิชาการว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ หรืองานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่า การบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ทำให้เป็นโรคมะเร็ง

ความกังวลผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ปลูกโดยให้รากพืชสัมผัสกับสารละลายธาตุอาหารโดยตรง จะมีการสะสมสารไนเตรทเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อผู้บริโภคนั้น

ความจริงทั้งผักไฮโดรโปนิกส์และผักที่ปลูกในดินล้วนมีสารไนเตรทตกค้างอยู่ ความเข้มข้นของสารไนเตรทในผักขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของพืช ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร สภาพแวดล้อมและฤดูกาลในการปลูก

การเปลี่ยนสารไนเตรทเป็นสารก่อมะเร็งในพืชผักนั้น เป็นไปได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสารไนเตรทจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป

ประชาชนยังสามารถกินผักไฮโดรโปนิกส์ได้ แต่ควรล้างทำความสะอาดอย่างถูกวิธีก่อนกินเสมอ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า การลดไนเตรทในพืชผักก่อนนำมากินทำได้ด้วยการนำผักไปต้มในน้ำเดือด หรือนึ่งนาน 10 นาที หรือการแช่ผักในน้ำเปล่า น้ำเกลือและด่างทับทิม ก็จะช่วยให้ค่าไนเตรทลดลงได้เช่นกัน

Cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์