(มีคลิป Video)เร่งซ่อมทางเบี่ยง ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย 6 จุด หลังถนนขาดจากฝนตกหนัก คาดสามารถใช้สัญจรได้ช่วงค่ำวันที่ 4 ส.ค. นี้

877

เร่งซ่อมทางเบี่ยง ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย 6 จุด หลังถนนขาดจากฝนตกหนัก คาดสามารถใช้สัญจรได้ช่วงค่ำวันที่ 4 ส.ค. นี้

จากการที่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 63 เวลา 12.00 น. ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ ตำบลป่าเมี่ยง และตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสม 126 มิลลิเมตร ส่งผลให้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถนนทางเบี่ยง จำนวน 6 แห่ง ที่อยู่ติดขนานกับการก่อสร้างสะพานคอนกรีต สายเชียงใหม่ – เชียงราย (ทล. 118) ซึ่งอยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงเขียงใหม่ที่ 2 ขาด ทั้ง 6 จุด ระหว่างกิโลเมตรที่ 32-38 ทำให้รถ/พาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้

และเมื่อเวลา 16.00 – 21.30 น. นายเจริญฤทธิ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาตรวจเยี่ยม และบัญชาการเหตุการณ์ พบว่า มีรถประชาชนที่ตกค้างอยู่ระหว่างกลางทางประมาณ 120 คัน ประชาชน จำนวน 300 คน ซึ่งในเวลา 19.30 น. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเบี่ยงจุดที่ 1 ที่ขาดแล้วเสร็จ เวลา 22.00 น. ทางเบี่ยงจุดที่ 3 รถเล็กพอวิ่งได้ และเวลา 01.30 น. ทางเบี่ยงจุดที่ 6 ขาดยาว 15 ม. ซ่อมแซมเสร็จและสำหรับทางเบี่ยงอีก 3 จุดที่เหลือ จะเร่งซ่อมแซม ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน ทั้งนี้ ทางเบี่ยงจุด 2 ถนนขาดยาว 15 ม. จะได้ใช้สะพานเหล็กเบรี่ จาก จังหวัดพิจิตร มาติดตั้งภายในวันที่ 3 ก.ค. 2563 คาดว่าจะสามารถใช้สัญจรไป-มา ได้ในช่วงค่ำของวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ขอให้ประชาชนที่จะใช้เส้นทางสาย เชียงใหม่- เชียงราย (สาย 118) ไปใช้เส้นทางเลือกอื่นชั่วคราว เช่น สายงาว /วังเหนือ.- ลำปาง หรือสายพร้าว-เวียงป่าเป้า หรือสายฝาง-แม่สรวย หรือสายแม่อาย-แม่จัน/เชียงราย

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ติดอยู่ในบริเวณดังกล่าวจำนวน 300คน รถ 120 คัน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการสร้างทาง ได้จัดหาที่พักค้างคืนที่อุทยานแม่ตะไคร้ โรงเรียนปางแฟน พร้อมอาหาร น้ำดื่มบริการแล้ว

ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงรายยังใช้การไม่ได้!! 3 ส.ค. 63

ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงรายยังใช้การไม่ได้!!(คลิป Video)แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เร่งดำเนินการซ่อมแซมทางเบี่ยงที่ถูกน้ำพัดขาด บนถนนสายเชียงใหม่-เชียงรายทั้ง 6 จุด คาดว่าจะสามารถสัญจรไป-มาได้ในช่วงค่ำของวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ขอให้ประชาชนที่จะใช้เส้นทางสาย เชียงใหม่- เชียงราย (สาย 118) ไปใช้เส้นทางเลือกอื่นชั่วคราว-สายงาว /วังเหนือ – ลำปาง -สายพร้าว-เวียงป่าเป้า -สายฝาง-แม่สรวย-สายแม่อาย-แม่จัน/เชียงรายคลิป : กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์โดย จังหวัดเชียงใหม่ CM108.com เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020

Facebook Comments