สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข และแมว ฟรี วันที่10 – 12 ก.ค. 62

     สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
– กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
– กิจกรรมผ่าตัดทำหมัน สุนัข และแมว
– การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
– การให้คำปรึกษาการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองคิวทำหมันสุนัข และแมว (จำนวนจำกัด) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-2903118 ( ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ในวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562 ยกเว้นวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2562)

**ผู้ที่จะนำสุนัขและแมวมาผ่าตัดทำหมัน กรุณาติดต่อเพื่อขอจองคิว (จำนวนจำกัด) การผ่าตัดทำหมัน ควรอดน้ำอดอาหารสัตว์เลี้ยงก่อนทำหมัน 8 – 10 ชั่วโมง**