Yes! Good Idea Organizer and Agency ตามหาหนุ่ม-สาวไฟแรง ช่วงโควิด 19 ร่วมงาน 3 ตำแหน่ง!!

701
Yes! Good Idea Organizer and Agency ตามหาหนุ่ม-สาวไฟแรง ช่วงโควิด 19 ร่วมงาน 3 ตำแหน่ง

Yes! Good Idea Organizer and Agency ตามหาหนุ่ม-สาวไฟแรง ช่วงโควิด 19 ร่วมงาน 3 ตำแหน่ง!!

Yes! Good Idea Organizer and Agency ตามหาหนุ่ม-สาวไฟแรง ช่วงโควิด 19  ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ประสานงาน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

 • จัดทำเอกสาร ตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดไว้
 • ประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร ที่ต้องการ

เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป หรือ ตามความสามารถ

 1. กราฟฟิค 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบได้ตามที่กำหนด
 • มีความรับผิดชอบสูง และมีคุณสมบัติที่ดีของตำแหน่งที่รับผิดชอบ
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทนและสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี

ลักษณะงาน

 • ออกแบบตามที่บริษัท กำหนด

เงินเดือน  12,000 บาท ขึ้นไป หรือ ตามความสามารถ

ส่งรายละเอียด มาที่ หจก.เยสกู๊ดไอเดีย เลขที่ 4 ถ.สนามบินเก่า ซอย 6 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200  สอบถามโทร 053 808901 /Face book : yesgoodidea /Email :kengoodidea@hotmail.com