กยศ. ยันมีเงินให้กู้เพียงพอ พร้อมปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวผู้กู้ยากจน และเพิ่มค่าครองชีพอีก 600 บาท/เดือน ทุกระดับการศึกษา

132
กยศ. ยันมีเงินให้กู้เพียงพอ พร้อมปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวผู้กู้ยากจน และเพิ่มค่าครองชีพอีก 600 บาท/เดือน ทุกระดับการศึกษา

กยศ. ยันมีเงินให้กู้เพียงพอ พร้อมปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวผู้กู้ยากจน และเพิ่มค่าครองชีพอีก 600 บาท/เดือน ทุกระดับการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันมีวงเงินเพียงพอสำหรับให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนกู้ยืมในปีการศึกษา 2563 โดยเตรียมงบประมาณไว้ 34,000 ล้านบาท สำหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ประมาณ 590,000 ราย พร้อมทั้งขยายเวลาการยื่นแบบกู้เงินผ่านระบบ e-Studentloan จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

นอกจากนี้ กองทุนยังได้ปรับเกณฑ์เกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเดิมรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี เพื่อรองรับครอบครัวที่ได้ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาท/เดือน ทำให้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรับเป็น 1,800 บาท/เดือน (จากเดิม 1,200 บาท) ส่วนระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ปรับเป็น 3,000 บาท/เดือน (จากเดิม 2,400 บาท)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-016-4888 ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความได้ด้วยตนเองผ่านแอป กยศ. Connect หรือเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

cr. รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล
Facebook Comments