กรมที่ดิน เปิดช่องทางการสื่อสารและให้บริการประชาชน ด้วย “ระบบถาม-ตอบ” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

268
กรมที่ดิน เปิดช่องทางการสื่อสารและให้บริการประชาชน ด้วย “ระบบถาม-ตอบ” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

กรมที่ดิน เปิดช่องทางการสื่อสารและให้บริการประชาชน ด้วย “ระบบถาม-ตอบ” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทำให้การติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Webboard หรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE Facebook หรือ Instagram โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางให้เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลา

115721514 735365820629484 3513442176325754841 n

ดังนั้น กรมที่ดินให้ความสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนด้วยการเปิดช่องทางการสื่อสารและการให้บริการประชาชน ที่เรียกว่า “ระบบถาม – ตอบ” (FAQs : Frequently Asks Questions) ซึ่งระบบนี้เป็นการพัฒนาเว็บไซต์กรมที่ดิน ด้วยการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสอบถามในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชนที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) โดยปัจจุบันได้ออกแบบโปรแกรมสำหรับให้บริการประชาชนบนเว็บแอพพลิเคชั่นนี้ จำนวน 5 ด้านหลัก ๆ ประกอบด้วย

  1. การขอทราบค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน
  2. การขอทราบราคาประเมินที่ดิน และห้องชุด
  3. การขอทราบเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน
  4. การขอทราบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอาคารชุด และห้องชุด
  5. การสอบถามเรื่องทั่วไป เมื่อผู้ใช้บริการทำการกรอกแบบฟอร์มการใช้บริการครบถ้วนแล้ว สามารถเลือกรับข้อมูลตอบกลับได้ทางอีเมล์ หรือติดตามคำตอบบนหน้าเว็บไซต์ได้เช่นกัน ซึ่งในแต่ละเรื่องที่สอบถามจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเข้ามาตอบคำถามและให้ข้อมูล

116582073 735365793962820 5099659795601899388 n

สำหรับประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้ว ที่ : https://app.dol.go.th/DOL1I008.aspx หรือ เมนูงานบริการประชาชน “ระบบถาม-ตอบ” บนหน้าแรกของเว็บไซต์กรมที่ดิน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ได้จากปุ่ม “คู่มือ” มุมขวาบนในหน้าเว็บไซต์ “ระบบถาม-ตอบ”

ปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการและสอบถามข้อมูลแล้ว ทั้งสิ้น 17,532 รายการ (ข้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 2563)

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย

Facebook Comments