Home ข่าวทั่วไทย ประเทศไทยอันดับ 1 ของโลก! ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้ดีที่สุด

ประเทศไทยอันดับ 1 ของโลก! ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้ดีที่สุด

-

ประเทศไทยอันดับ 1 ของโลก! ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้ดีที่สุด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 โดยดัชนี Global COVID-19 Index หรือ GCI ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆ ในด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติ จาก 184 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ Global Recovery Index เป็นดัชนีและคะแนนที่แสดงถึงการบริหารจัดการรับมือและการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยประเมินจากคะแนน 70% เป็นคะแนนรายวันที่ได้มาจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ และจำนวนการตรวจต่อประชากร ส่วนคะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวดความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งประเทศไทย ได้คะแนนรวม 81.84 เป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยคะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี

E4RdOa.jpg สำหรับ Global Severity Index เป็นดัชนีคะแนนที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โดยประมวลผลจากคะแนน 70% เป็นค่าความรุนแรง ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก 2 ส่วนคือจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากรและสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่างๆต่อประชากร คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวด ความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด และความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนรวม 10.69 เป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยคะแนนน้อยหมายถึงความรุนแรงน้อย

Must Read

นายกฯ เผยยังไม่ลดเวลาการกักตัว เตรียมเพิ่มวิธีตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการเจาะเลือด

นายกรัฐมนตรี แจงยังไม่ลดการกักตัวเหลือ 10 วัน พร้อมเตรียมเพิ่มวิธีตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการเจาะเลือด สามารถทำได้บ่อยและค่าใช้จ่ายถูกลง     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.  ณ ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม...
error: Alert: Content is protected !!