Home ข่าวทั่วไทย นายกฯ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องคดี "บอส อยู่วิทยา"

นายกฯ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องคดี “บอส อยู่วิทยา”

-

นายกฯ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องคดี “บอส อยู่วิทยา”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 226/2563 ลงวันที่ 29 ก.ค.63 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน หรือคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา ขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555 ซึ่งเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ถือเป็นความอ่อนไหวและกระทบกระเทือน ความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรม โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย

1.ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานกรรมการ
2.ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ
3.เขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ
4.ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ
5.ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นกรรมการ
6.นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
7.คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
8.คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ
9.คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นกรรมการ
10.ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นกรรมการและเขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ 1)ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดี 2)เสนอแนะแนวทางเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเสนอข้อแนะนำอื่นใด โดยไม่ก้าวล่วงหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในคดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ หากยังไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาได้ และให้รายงานเบื้องต้นแก่นายกรัฐมนตรีเป็นระยะทุก 10 วัน

109294282 313014173392087 2877670435200833996 n
114712281 313014196725418 3705847899075802246 n
116595027 313014226725415 6181935232000172225 n

Must Read

ยันไม่พบสิ่งผิดปกติสาเหตุการตาย “จารุชาติ​” พยานปากเอกคดี “บอส กระทิงแดง” หลังผ่าตรวจรอบสอง ทีมแพทย์เผยสาเหตุหลักเกิดจากเลือดออกที่บริเวณฐานสมอง

ยันไม่พบสิ่งผิดปรกติ### ยันไม่พบสิ่งผิดปกติสาเหตุการตาย "จารุชาติ​" พยานปากเอกคดี “บอส กระทิงแดง” หลังผ่าตรวจรอบสอง ทีมแพทย์เผยสาเหตุหลักเกิดจากเลือดออกที่บริเวณฐานสมองขณะที่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง 218 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 ส.ค.63 รายงานข่าวแจ้งว่าที่ห้องประชุมอาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!