Home ข่าวทั่วไทย มท.สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด คุมเข้มการจัดคอนเสิร์ต ป้องกันโควิด-19 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและคำสั่งอย่างเคร่งครัด

มท.สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด คุมเข้มการจัดคอนเสิร์ต ป้องกันโควิด-19 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและคำสั่งอย่างเคร่งครัด

-

มท.สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด คุมเข้มการจัดคอนเสิร์ต ป้องกันโควิด-19 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและคำสั่งอย่างเคร่งครัด

    เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค. 63 มีการจัดงานคอนเสิร์ตและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การเว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อวางมาตรการรองรับการจัดกิจกรรม และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว โดยให้ชี้แจงทำความเข้าใจและกำชับผู้จัดกิจกรรมปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งศบค. รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพบว่าการดำเนินกิจกรรมใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและคำสั่ง ศบค. ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

Must Read

ยันไม่พบสิ่งผิดปกติสาเหตุการตาย “จารุชาติ​” พยานปากเอกคดี “บอส กระทิงแดง” หลังผ่าตรวจรอบสอง ทีมแพทย์เผยสาเหตุหลักเกิดจากเลือดออกที่บริเวณฐานสมอง

ยันไม่พบสิ่งผิดปรกติ### ยันไม่พบสิ่งผิดปกติสาเหตุการตาย "จารุชาติ​" พยานปากเอกคดี “บอส กระทิงแดง” หลังผ่าตรวจรอบสอง ทีมแพทย์เผยสาเหตุหลักเกิดจากเลือดออกที่บริเวณฐานสมองขณะที่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง 218 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 ส.ค.63 รายงานข่าวแจ้งว่าที่ห้องประชุมอาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!