Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ พาณิชย์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดสด ลุยตรวจราคาขายเนื้อหมู พบราคาส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวต่อเนื่อง

พาณิชย์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดสด ลุยตรวจราคาขายเนื้อหมู พบราคาส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวต่อเนื่อง

-

พาณิชย์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดสด ลุยตรวจราคาขายเนื้อหมู พบราคาส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวต่อเนื่อง

     เมื่อวันที่  24 กรฎาคม 2563  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกติดตามภาวะการจำหน่ายเนื้อสุกรและตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ณ ตลาดสด ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน
     สำหรับภาวะการค้าโดยทั่วไปสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาหก่อน ทำให้ราคาจำหน่ายปลีก (วันนี้) เนื้อแดง กก.ละ 150 – 160 บาท เนื้อสันและสามชั้น กก.ละ 160-170 บาท  เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคอหิวาต์แอฟริกา) ทำให้เกษตรกรรายย่อยและฟาร์มส่วนใหญ่ในพื้นที่ลดปริมาณการเลี้ยงสุกรลง ส่งผลให้สุกรที่โตได้ขนาดออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องจากความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนสุกรด้วยปัญหาโรคระบาด (โครอนิวต์แอฟริกา)
     ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนหรือพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Must Read

มช. ออกแถลงการณ์ ไม่ยินยอมให้ปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

มช. ออกแถลงการณ์ ไม่ยินยอมให้ปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กรณีมีบุคคลเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อ ปลดประติมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ระบุว่า ตามที่ ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ มีบุคคลเชิญชวนร่วมลงชื่อปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ติดตั้ง ณ ผนังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!