Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ พาณิชย์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดสด ลุยตรวจราคาขายเนื้อหมู พบราคาส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวต่อเนื่อง

พาณิชย์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดสด ลุยตรวจราคาขายเนื้อหมู พบราคาส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวต่อเนื่อง

-

พาณิชย์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดสด ลุยตรวจราคาขายเนื้อหมู พบราคาส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวต่อเนื่อง

     เมื่อวันที่  24 กรฎาคม 2563  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกติดตามภาวะการจำหน่ายเนื้อสุกรและตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ณ ตลาดสด ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน
     สำหรับภาวะการค้าโดยทั่วไปสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาหก่อน ทำให้ราคาจำหน่ายปลีก (วันนี้) เนื้อแดง กก.ละ 150 – 160 บาท เนื้อสันและสามชั้น กก.ละ 160-170 บาท  เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคอหิวาต์แอฟริกา) ทำให้เกษตรกรรายย่อยและฟาร์มส่วนใหญ่ในพื้นที่ลดปริมาณการเลี้ยงสุกรลง ส่งผลให้สุกรที่โตได้ขนาดออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องจากความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนสุกรด้วยปัญหาโรคระบาด (โครอนิวต์แอฟริกา)
     ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนหรือพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Must Read

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม “โรงแรมดาราเทวี” ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชย รวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม "โรงแรมดาราเทวี" ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชยรวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด หลังจากโรงแรมดาราเทวี โรงแรมหรูระดับห้าดาวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยยังค้างจ่ายค่าจ้างพนักงานอีกเกือบ 300 คน จนทำให้กลุ่มพนักงานรวมตัวร้องแรงงานจังหวัดให้ช่วยเหลือ ก่อนที่ทางโรงแรมจะประกาศเลิกจ้างพนักงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา และ กรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีด้วยราคาเริ่มต้น 2,116...
error: Alert: Content is protected !!