Home ข่าวทั่วไทย จัดหางานเชียงใหม่ เตือนนายจ้าง ใช้บริการนายหน้าเถื่อนนำเข้าต่างด้าว เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และมีความผิดต้องระวางโทษทั้งจำและปรับ

จัดหางานเชียงใหม่ เตือนนายจ้าง ใช้บริการนายหน้าเถื่อนนำเข้าต่างด้าว เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และมีความผิดต้องระวางโทษทั้งจำและปรับ

-

จัดหางานเชียงใหม่ เตือนนายจ้าง ใช้บริการนายหน้าเถื่อนนำเข้าต่างด้าว เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และมีความผิดต้องระวางโทษทั้งจำและปรับ

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานชี้แจง ทำความเข้าใจกับนายจ้าง ผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าว หลังจากมีข่าวขบวนการนายหน้าและโบรกเกอร์เถื่อนอ้างกับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ว่าสามารถนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีมาตรการการเข้าประเทศของคนต่างด้าว ที่เคร่งครัด และยังมีการปิดจุดผ่านแดนเข้าออกประเทศทั้งหมด โดยมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเกินจริง ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางานได้แจ้งว่า ผู้ที่จะดำเนินการนำเข้าแรงงานได้นั้นมี 2 กลุ่มคือ 1) นายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง และ 2) มอบอำนาจให้บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (บริษัทนำเข้า) ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการให้เท่านั้น โดยสามารถ ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย รวมทั้ง รายชื่อบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจาก กรมการจัดหางาน เพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งเตือนนายจ้าง/ผู้ประกอบการให้ใช้บริการ เรื่องดังกล่าว จากผู้รับอนุญาตฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศหรือสามารถหาลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 บาท ถึง 1,000,000 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดพบเห็นหรือถูกขบวนการนายหน้าเถื่อนหลอกลวงดังกล่าว ขอให้แจ้งมายังสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางานโดยทันที เพื่อจะได้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

Must Read

มช. ออกแถลงการณ์ ไม่ยินยอมให้ปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

มช. ออกแถลงการณ์ ไม่ยินยอมให้ปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กรณีมีบุคคลเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อ ปลดประติมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ระบุว่า ตามที่ ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ มีบุคคลเชิญชวนร่วมลงชื่อปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ติดตั้ง ณ ผนังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!