กลุ่มทวงคืนพื้นที่ แถลงข่าว กรณีลานน้ำพุหน้าห้างดัง แยกรินคำ รุกล้ำทางหลวง ชี้ต้องขอคืนและทุบทิ้งพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้น

27757

กลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะบริเวณลานน้ำพุหน้าห้างดังแยกรินคำ ได้แถลงข่าวกรณีที่ลานน้ำพุดังกล่าวมีการรุกล้ำพื้นที่ทางหลวง โดยระบุชัดเจนว่าต้องขอคืนและทุบพื้นที่หน้าห้างดังย่านรินคำเท่านั้น เพราะเป็นพื้นที่ของทางหลวง และทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดแถลงข่าวกรณีทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกรินคำ โดยกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะบริเวณลานน้ำพุหน้าห้างดังแยกรินคำ โดยสืบเนื่องจากการที่กรมทางหลวง ได้อนุญาตให้ทางห้างสรรพสินค้าดังกล่าว นำพื้นที่เขตทางหลวงประมาณ 1 ไร่ จัดสร้างเป็นลานน้ำพุ โดยอ้างเหตุผลเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในจุดดังกล่าว และเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ โดยมีการจัดทำลานน้ำพุดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งพบว่าจากที่เคยบอกว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์ แต่กลับนำไปใช้เป็นที่จอดรถ จัดงานกิจกรรม ลานเบียร์ คอนเสิร์ตต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทางห้างดังกล่าวและนายทุนเองมากกว่า รวมไปถึงจุดดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาของการจราจรของรถที่มาจากทางแยกภูคำอีกด้วย

แนวเขตที่มีการลุกล้ำเขตทางหลวง

     ซึ่งทางกลุ่มฯ นั้น ได้มีการดำเนินการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว และมีการรณรงค์เพิ่มเติมอีกด้วย แต่เรื่องก็ยังเงียบเฉยมาโดยตลอด รวมไปถึงได้ยื่นเรื่องไปยัง ปปช. เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอีกด้วย

     ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเรียกประชุม ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าว โดยทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้นำเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะมีการทุบพื้นที่ลานน้ำพุของห้างดังกล่าวที่ลุกล้ำมาในเขตทางหลวง โดยส่วนหนึ่งจะทำเป็นลานกิจกรรม อีกส่วนหนึ่งเป็นฟุตพาธ ทางเดินเท้า รวมถึงจะทำเป็นถนน เพื่อให้รถที่มาทางแยกภูคำ สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านเข้าถนนเชียงใหม่-ลำปางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ประธานในที่ประชุม คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ได้มีการตัดสินใจ แต่สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้ ซึ่งทำให้เกิดการแตกแยกเป็นสองฝ่าย ทั้งทางฝ่ายที่ต้องการทำให้ถูกกฎหมายและฝ่ายที่ไม่ยอมให้ทุบทิ้งและจะเก็บพื้นที่ไว้เพื่อเป็นข่วงสาธารณะ

    โดยทางกลุ่มฯ ยังได้เปิดเผยว่าก่อนหน้าที่จะมางานแถลงข่าวนี้ ได้มีการไปพูดคุยกับแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มาแล้ว โดยทางแขวงฯ ได้ยอมรับว่าพื้นที่นั้นมีการลุกล้ำเขตทางหลวงจริง และได้มีการทำหนังสือแจ้งไปยังห้างดังกล่าวแล้ว โดยบอกว่าจะมีการทุบทิ้งในส่วนที่เป็นเขตของทางหลวงทั้งหมด ส่วนที่เป็นของทางห้างนั้นก็ให้คงไว้ โดยทางกลุ่มฯ ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจากการสอบถามแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทราบว่าจะมีการรื้อถอนทุบทิ้งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นี้ ซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการดำเนินการตามที่กล่าวไว้จริงหรือไม่

     ทางกลุ่มฯ ได้กล่าวปิดท้ายถึงเหตุผลที่ต้องออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นเขตของทางหลวง จึงจำเป็นต้องขอพื้นที่คืนมา เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป

ข่าว-ภาพ : ทีมข่าว CM108.COM 

ไปดูกัน ตรง แยกรินคำ 

อ้างอิงข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสนอไม่ให้ทุบ

1
(มีคลิป Video) ค้านทุบลานน้ำพุเมญ่าเชียงใหม่ เชียงใหม่ เสนอปักหมุดแบ่งแนวเขตลานหน้าห้างฯแยกรินคำให้ชัดเจน และเก็บพื้นที่ไว้เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์

2
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางปรับปรุงทางหลวง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า

เขตพื้นที่ที่ลุกล้ำเขตของทางหลวง
รูปแบบที่คาดว่าจะมีการทุบทิ้งและพัฒนาใหม่
รูปแบบที่คาดว่าจะมีการทุบทิ้งและพัฒนาใหม่

Facebook Comments