เร่งกำหนดมาตรการให้โรงเรียนกลับมาเรียน-สอน ตามปกติ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายขึ้นตามลำดับ และไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว

4092

เร่งกำหนดมาตรการให้โรงเรียนกลับมาเรียน-สอน ตามปกติ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายขึ้นตามลำดับ และไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โฆษก ศบค. ชี้แจง มีโรงเรียนจำนวนหลายหมื่นแห่งทั่วประเทศที่เริ่มกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติ เหลือเพียงอีก 4,532 แห่งที่ยังต้องสลับกลุ่ม สลับวันมาเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่พื้นที่จำกัด ห้องเรียนขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม โฆษก ศบค. ยอมรับว่าหลายโรงเรียนมีนโยบายที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถกลับไปเปิดการเรียนการสอนแบบปกติได้ทั้งหมด ทั้งนี้ มีการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เร่งหารือเพื่อจัดทำมาตรการสำหรับโรงเรียนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ รวมทั้งให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพื่อลดภาระของครูผู้สอนและผู้ปกครอง โดยจะให้เสนอต่อ ศบค. เพื่อพิจารณาให้มีการผ่อนคลายโดยเร็วที่สุดต่อไป