Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

-

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่อง ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ตามที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ดําเนินการตรวจสอบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแนวทางการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ รูปแบบวิถใหม่ (New Normal) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พบว่ามีสิ่งอํานวยความสะดวกบางแห่ง มีความชํารุด บกพร่อง จําเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติ นั้น

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ นักท่องเที่ยว และดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงขอประชาสัมพันธ์ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่ อน.5 (ยอตตอย) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป หากการปรับปรุงซ่อมแซมดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะพิจารณาเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา และประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

5I3ftt.jpg

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!