Home ข่าวทั่วไทย กรมอนามัย ย้ำ ปั๊มน้ำมัน–ร้านอาหาร–แหล่งท่องเที่ยว ล้างจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมในส้วม ช่วงหยุดยาว

กรมอนามัย ย้ำ ปั๊มน้ำมัน–ร้านอาหาร–แหล่งท่องเที่ยว ล้างจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมในส้วม ช่วงหยุดยาว

-

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะสถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ล้างส้วม  ให้สะอาดรองรับประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดยาว โดยเน้นย้ำจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วม ลดเสี่ยงโรคโควิด 19

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาว นอกจากต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนและการกินอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อสุขอนามัยที่ดีในการเดินทางคือการใช้บริการห้องส้วมตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งต้องขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร่วมกันล้างส้วมสาธารณะให้สะอาดเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี้ โดยเน้นการทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคที่ต้องสัมผัสบ่อย เพื่อลดเสี่ยงโรคโควิด 19 ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด

“ขณะปฏิบัติงาน พนักงานทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที สำหรับผู้ใช้บริการต้องมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องด้วย โดยไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบหรือแบบชักโครก ไม่ทิ้งขยะหรือวัสดุใด ๆ ลงโถส้วม ราดน้ำและปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังเข้าห้องส้วม ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่เดินทางช่วงวันหยุดยาวยังคงปฏิบัติตามมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุขทั้งการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

cr. กรมอนามัย

Must Read

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน...
error: Alert: Content is protected !!