ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.39 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท เช่นเดิม ตั้งแต่งวด มิ.ย. เป็นต้นไป หลังสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติ

916

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.39 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท เช่นเดิม ตั้งแต่งวด มิ.ย. เป็นต้นไป หลังสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติ

สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.39 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติ การลดหย่อนอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสิ้นสุดแล้ว จึงขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ชำระเงินสมทบงวดปัจจุบัน คือเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 432 บาท

โดยสามารถชำระเงินสมทบทั้งงวดขยายเวลา (มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2563) ได้ที่ช่องทางเคาน์เตอร์หน่วยบริการรับชำระเงินสมทบ

5yO2L8.jpg