เร่งแก้ปัญหาเนื้อหมูแพง กำหนดราคาเนื้อหมูกิโลกรัมละ 150-160 บาท หากไม่ได้ผลเตรียมจำกัดการส่งออกการส่งออก

580

เร่งแก้ปัญหาเนื้อหมูแพง กำหนดราคาเนื้อหมูกิโลกรัมละ 150-160 บาท หากไม่ได้ผลเตรียมจำกัดการส่งออกการส่งออก

จากกรณีที่พบว่าราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้นั้น ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหา โดยกระทรวงพาณิชย์ทำข้อตกลงร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และห้างค้าปลีกรายใหญ่ ให้ขายสุกรมีชีวิตในราคากิโลกรัมละ 80 บาท หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท และเนื้อสัน กิโลกรัมละ 160 บาท

หากมาตรการข้างต้นไม่ได้ผล จะทบทวนเรื่องการส่งออก โดยระยะแรกจะจำกัดการส่งออกไม่ให้เกินวันละ 5,000 ตัว จากที่ปัจจุบันส่งออกวันละ 10,000 ตัว และถ้าปัญหายังไม่คลี่คลายจะใช้มาตรการขั้นสูงสุด คือ การระงับการส่งออกชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้น มาจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา ทำให้ผลผลิตหมูในประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา และสปป.ลาว เกิดความเสียหาย จึงมีการนำเข้าเนื้อหมูจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น ผลผลิตในประเทศจึงลดลง สวนทางกับความต้องการบริโภคเนื้อหมูที่มีมากขึ้น หลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และตรงกับช่วงเปิดเทอมของนักเรียนพอดี