Home ข่าวทั่วไทย ครม. เห็นชอบ! ขยายเวลาให้ต่างด้าวอยู่ไทยต่อเป็นกรณีพิเศษ จนถึง 26 กันยายน 2563

ครม. เห็นชอบ! ขยายเวลาให้ต่างด้าวอยู่ไทยต่อเป็นกรณีพิเศษ จนถึง 26 กันยายน 2563

-

ครม. เห็นชอบ! ขยายเวลาให้ต่างด้าวอยู่ไทยต่อเป็นกรณีพิเศษ จนถึง 26 กันยายน 2563

ครม. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย​ เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ​ (ฉบับที่..)​ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว​ต่อจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกประกาศกำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าว มาดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 26 กันยายน 2563
  2. ขยายระยะเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ จากเดิมสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2563 ออกไปตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563
  3. ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 26 กันยายน 2563

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!