Home ข่าวทั่วไทย ศธ. เปิดศูนย์คุ้มครองฯ และช่วยเหลือ นักเรียน - นักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ศธ. เปิดศูนย์คุ้มครองฯ และช่วยเหลือ นักเรียน – นักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

-

ศธ. เปิดศูนย์คุ้มครองฯ และช่วยเหลือ นักเรียน – นักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.) เพื่อแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยขั้นตอนที่รวดเร็ว รอบคอบ จริงจังอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ 3 มาตรการ คือ

มาตรการด้านการป้องกัน

ให้สถานศึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในรับผิดชอบ รวมถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ให้เอื้อต่อการล่วงละเมิดทางเพศและการกระทำผิดอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความมั่นคงปลอดภัย

มาตรการด้านการปราบปราม

  • หากพบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ การสอบสวนจะต้องแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
  • หากข้อร้องเรียนนั้นมีมูลความจริง จะพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้กระทำผิดเป็นการชั่วคราว
  • เร่งรัดดำเนินการทางวินัยควบคู่กับคดีอาญาด้วย

มาตรการด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ

  • สถานศึกษาต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลเยียวยานักเรียนนักศึกษาผู้ถูกล่วงละเมิดอย่างรวดเร็ว
  • คุ้มครองให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
  • ไม่ละทิ้งให้อยู่ในสภาพยากลำบากโดยลำพัง

หากนักเรียนนักศึกษาพบปัญหา หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศจากข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา โทร. สายด่วน ศคพ. โทร. 02-007-0001, สายด่วนการศึกษา 1579 หรือติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์ ศคพ. อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!