ข่าวปลอม อย่าแชร์! คลอรีนในน้ำประปา เปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อถูกความร้อน

255
ข่าวปลอม อย่าแชร์! คลอรีนในน้ำประปา เปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อถูกความร้อน

ข่าวปลอม อย่าแชร์! คลอรีนในน้ำประปา เปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อถูกความร้อน

ตามที่มีการเผยแพร่คำแนะนำเรื่องคลอรีนในน้ำประปา เปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อถูกความร้อน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทยพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีข้อความเตือนภัยที่ระบุว่าไม่ควรหุงข้าว ด้วยน้ำประปาเนื่องจากอันตรายเพราะคลอรีนในน้ำประปามีส่วนผสมสารอินทรีย์ เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็ง ทางการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า การประปานครหลวงมีการควบคุมระบบเติมคลอรีนอย่างเหมาะสม และตรวจสอบสารไตรฮาโลมีเทนเป็นประจำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกแนะนำ

ส่วนประเด็นที่ว่าเมื่อโดนความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งนั้น สารกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ระเหยง่าย ทั้งนี้จากการทดลองนำน้ำประปาไปต้มแล้วตรวจสอบการปนเปื้อน พบว่าสารชนิดนี้ลดลงจากเดิมได้ โดยคลอรีนในน้ำประปามีความปลอดภัย สามารถนำมาหุง ต้มได้ ไม่ก่อให้เกิดสารมะเร็งแน่นอน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และติดตามข่าวสารจาก การประปานครหลวง โดยสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก การประปานครหลวง กปน. หรือโทร 1125

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การประปานครหลวงมีการควบคุมระบบเติมคลอรีนอย่างเหมาะสม และตรวจสอบสารไตรฮาโลมีเทนเป็นประจำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ซึ่งคลอรีเป็นสารที่ระเหยง่าย เมื่อต้มแล้วสารชนิดนี้จะลดลงจากเดิม สามารถนำมาหุง ต้มได้ ไม่ก่อให้เกิดสารมะเร็ง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ทางการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย