Home ข่าวทั่วไทย ศบค. เผย 3 เหตุผล ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาด จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต

ศบค. เผย 3 เหตุผล ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาด จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต

-

ศบค. เผย 3 เหตุผล ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาด จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โฆษก ศบค. รายงานว่า ที่ประชุม ศบค. ได้พิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในภาพรวมทั่วโลกยังคงมีการระบาดที่รุนแรง อีกทั้งมีคนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีการอนุญาตชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายภายในประเทศที่ดำเนินการอยู่ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศ โดย

1. จำเป็นต้องมีอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ อาทิ 1) การควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง 2) การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย และ 3) มาตรการการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม/กิจการที่เกี่ยวข้อง

2. จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการกำลังพลเรือน ตำรวจ และทหารเข้าร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานชีวิตใหม่ (New Normal) จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต

Must Read

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน วันที่ 21 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 23.00 - 01.00 น. ร.ต.อ.สุคำ จันทร์ใหม่ รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 , ร.ต.อ.ธานี แหยมคง , ร.ต.อ.สุคิด จักร์สุวรรณ์ รอง สวป.ฯ...
error: Alert: Content is protected !!