blank
blank
Home ข่าวทั่วไทย เตือนระวัง! มิจฉาชีพอาศัยความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ อ้างหน่วยงานภาครัฐสามารถพาไปทำงานได้

เตือนระวัง! มิจฉาชีพอาศัยความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ อ้างหน่วยงานภาครัฐสามารถพาไปทำงานได้

-

blank

เตือนระวัง! มิจฉาชีพอาศัยความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ อ้างหน่วยงานภาครัฐสามารถพาไปทำงานได้

ขณะนี้พบพฤติกรรมการหลอกลวงคนไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาจัดหางาน และอาศัยความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ชักชวนคนไปหางานทำ ณ ต่างประเทศ โดยให้จ่ายเงินเกินจริง และอ้างว่าทำงานในหน่วยงานของรัฐ สามารถพาไปทำงานได้

จึงขอเตือนให้ทุกคนตรวจสอบให้แน่ชัดเกี่ยวกับสาย-นายหน้า หรือบริษัทจัดหางานว่า ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือตรวจสอบข้อมูลประเทศและตำแหน่งงานจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินให้ใคร เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

สำหรับการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 5 วิธี ได้แก่ 1) บริษัทจัดหางานจัดส่งไป 2) กรมการจัดหางานจัดส่ง 3) เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง 4) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไทยไปทำงาน และ 5) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไทยไปฝึกงาน เพื่อจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการดูแล คุ้มครองตามกฎหมาย

บริษัทจัดหางานที่ทำไม่ถูกต้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่หลอกลวงคนหางานว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000- 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

blank

Must Read

ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เชียงใหม่

24 พ.ย. 2563 ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่ง จ.เชียงใหม่ กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 121 สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา – ต.ดอนแก้ว โดยทางสายนี้ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่...
error: Alert: Content is protected !!