blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยเตือนระวัง! มิจฉาชีพอาศัยความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ อ้างหน่วยงานภาครัฐสามารถพาไปทำงานได้

เตือนระวัง! มิจฉาชีพอาศัยความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ อ้างหน่วยงานภาครัฐสามารถพาไปทำงานได้

-

เตือนระวัง! มิจฉาชีพอาศัยความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ อ้างหน่วยงานภาครัฐสามารถพาไปทำงานได้

ขณะนี้พบพฤติกรรมการหลอกลวงคนไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาจัดหางาน และอาศัยความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ชักชวนคนไปหางานทำ ณ ต่างประเทศ โดยให้จ่ายเงินเกินจริง และอ้างว่าทำงานในหน่วยงานของรัฐ สามารถพาไปทำงานได้

จึงขอเตือนให้ทุกคนตรวจสอบให้แน่ชัดเกี่ยวกับสาย-นายหน้า หรือบริษัทจัดหางานว่า ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือตรวจสอบข้อมูลประเทศและตำแหน่งงานจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินให้ใคร เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

สำหรับการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 5 วิธี ได้แก่ 1) บริษัทจัดหางานจัดส่งไป 2) กรมการจัดหางานจัดส่ง 3) เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง 4) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไทยไปทำงาน และ 5) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไทยไปฝึกงาน เพื่อจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการดูแล คุ้มครองตามกฎหมาย

บริษัทจัดหางานที่ทำไม่ถูกต้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่หลอกลวงคนหางานว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000- 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

blank

Must Read

[Breaking] ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการ บางพื้นที่สามารถนั่งทานในร้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เตรียมประกาศกำหนดจังหวัดในแต่ละสีพื้นที่ พรุ่งนี้

ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการ บางพื้นที่สามารถนั่งทานในร้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เตรียมประกาศกำหนดจังหวัดในแต่ละสีพื้นที่ พรุ่งนี้ - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) สามารถบริโภคในร้าน โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% และนั่งได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม ขายกลับบ้านได้ถึง 5 ทุ่ม *งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน* - พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม *งดหน่ายและดื่มสุราในร้าน* - พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) บริโภคในร้านได้ตามปกติ *งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน* ***ย้ำ ยังเป็นเพียงร่างมาตรการเท่านั้น โดยทาง ศบค....
error: Alert: Content is protected !!