วช. เผยความคืบหน้าทดลอง “วัคซีนโควิด-19” เข็มที่ 2 ในลิงได้ผลดี คาดทดลองในคน ต.ค. นี้

199

วช. เผยความคืบหน้าทดลอง “วัคซีนโควิด-19” เข็มที่ 2 ในลิงได้ผลดี คาดทดลองในคน ต.ค. นี้

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการทดลองทดสอบวัคซีนโควิด-19 โดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อ “ชนิด mRNA” ฉีดในลิง เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 วัคซีนที่ใช้พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผลเป็นที่น่าพอใจ ลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน โดยการทดสอบฉีดเข็มที่ 3 คาดจะดำเนินการประมาณ 22 ก.ค.นี้

ในส่วนการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามแผนงานการทดลอง เมื่อวิเคราะห์ประเมินผลการทดสอบในลิงทั้งในด้านผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและด้านความปลอดภัยเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ต่อไป คาดจะทำการทดสอบได้ประมาณเดือน ต.ค.ตามแผน และการรับอาสาสมัครนั้นต้องได้รับการอนุมัติและพิจารณาในรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ก่อน