Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR ตม.เชียงใหม่ เปิดจุดบริการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ พร้อมให้บริการแล้ว 23 กรกฎาคม 2563

ตม.เชียงใหม่ เปิดจุดบริการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ พร้อมให้บริการแล้ว 23 กรกฎาคม 2563

-

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดจุดให้บริการเพิ่ม ที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ อาคาร A ชั้น 2 ในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการแบบครบวงจร อาทิเช่น ต่อวีซ่าระยะสั้น (ประเภทท่องเที่ยว), รายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน, กรณีนักเรียนในระบบทั้งประเภทโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล, กรณีกลับภูมิลำเนาเดิมของผู้มีเคยมีสัญชาติไทยหรือผู้ที่มีบุคคลเป็นบิดา มารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย และกรณีมีเหตุจำเป็นโดยมีสถานทูตหรือสถานกงสุลให้การรับรองและร้องขอเพื่อการท่องเที่ยว โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. และหยุดตามวันนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 052 201 755

Must Read

เตือนระวัง! “ชิคุนกุนยา” ระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

เตือนระวัง! ชิคุนกุนยาระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต...
error: Alert: Content is protected !!