ตม.เชียงใหม่ เปิดจุดบริการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ พร้อมให้บริการแล้ว 23 กรกฎาคม 2563

1712
ตม.เชียงใหม่ เปิดจุดบริการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ พร้อมให้บริการแล้ว 23 กรกฎาคม 2563

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดจุดให้บริการเพิ่ม ที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ อาคาร A ชั้น 2 ในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการแบบครบวงจร อาทิเช่น ต่อวีซ่าระยะสั้น (ประเภทท่องเที่ยว), รายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน, กรณีนักเรียนในระบบทั้งประเภทโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล, กรณีกลับภูมิลำเนาเดิมของผู้มีเคยมีสัญชาติไทยหรือผู้ที่มีบุคคลเป็นบิดา มารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย และกรณีมีเหตุจำเป็นโดยมีสถานทูตหรือสถานกงสุลให้การรับรองและร้องขอเพื่อการท่องเที่ยว โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. และหยุดตามวันนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 052 201 755