Home ข่าวทั่วไทย เตือนภัย!! หางานออนไลน์ เช็คให้ดี .. ระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจจ่ายเงินให้ใคร

เตือนภัย!! หางานออนไลน์ เช็คให้ดี .. ระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจจ่ายเงินให้ใคร

-

เตือนภัย!! หางานออนไลน์ เช็คให้ดี .. ระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจจ่ายเงินให้ใคร

ขณะนี้พบพฤติกรรมการหลอกลวงคนไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาจัดหางาน และอาศัยความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ชักชวนคนไปหางานทำ ณ ต่างประเทศ โดยให้จ่ายเงินเกินจริง และอ้างว่าทำงานในหน่วยงานของรัฐ สามารถพาไปทำงานได้

ขอเตือนให้ทุกคนตรวจสอบให้แน่ชัดเกี่ยวกับสาย-นายหน้า หรือบริษัทจัดหางานว่า ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือตรวจสอบข้อมูลประเทศและตำแหน่งงานจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินให้ใคร เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

สำหรับการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 5 วิธี ได้แก่ 1) บริษัทจัดหางานจัดส่งไป 2) กรมการจัดหางานจัดส่ง 3) เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง 4) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไทยไปทำงาน และ 5) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไทยไปฝึกงาน เพื่อจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการดูแล คุ้มครองตามกฎหมาย

บริษัทจัดหางานที่ทำไม่ถูกต้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่หลอกลวงคนหางานว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000- 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

Cr. ไทยคู่ฟ้า

Must Read

เตือนระวัง! “ชิคุนกุนยา” ระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

เตือนระวัง! ชิคุนกุนยาระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต...
error: Alert: Content is protected !!