Home ข่าวทั่วไทย ไข้หวัดหมู G4 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ควรเฝ้าระวัง!! เสี่ยงต่อการกลายพันธุ์และแพร่ระบาดในมนุษย์ได้

ไข้หวัดหมู G4 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ควรเฝ้าระวัง!! เสี่ยงต่อการกลายพันธุ์และแพร่ระบาดในมนุษย์ได้

-

ไข้หวัดหมู G4 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ควรเฝ้าระวัง!! เสี่ยงต่อการกลายพันธุ์และแพร่ระบาดในมนุษย์ได้

ไข้หวัดหมู G4 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ เนื่องมาจากการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพบไข้หวัดหมู (G4 EAS HINT) เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะที่ควบรวมเชื้อในหมูที่พบในทวีปยุโรป 3 สายกำเนิดเข้าด้วยกัน ได้แก่

  1. เชื้อในหมูที่พบในทวีปยุโรป โดยมีส่วนของนกในทวีปเอเชีย
  2. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) 6
  3. หมูในทวีปอเมริกาเหนือที่มียีนไข้หวัดใหญ่จากนก มนุษย์ และหมู (Triple Reassortant)

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่พบการแพร่เชื้อโรคไข้หวัดหมู G4 จากสัตว์สู่มนุษย์มากนัก แต่เชื้อมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ซึ่ง มีความเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์และแพร่ระบาดในมนุษย์ได้

ความเสี่ยงที่น่ากังวลเรื่องการแพร่จากมนุษย์สู่มนุษย์ : ผู้ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการในช่วงเริ่มต้น แต่สามารถพัฒนาโรค ไปสู่แสดงระยะแสดงอาการเล็กน้อย ไปจนถึงการกลายพันธุ์ที่นำไป สู่การติดเชื้อที่แสดงอาการรุนแรง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการติดต่อระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ในที่สุด

อาการสำคัญ : มีไข้และปวดหัว คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไป และไข้หวัดใหญ่ชนิดรุนแรง

แนวทางป้องกัน : ประชาชนควรปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด จะสามารถป้องกันได้เกือบ 100%

ที่มา : ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุหา

Must Read

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน วันที่ 21 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 23.00 - 01.00 น. ร.ต.อ.สุคำ จันทร์ใหม่ รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 , ร.ต.อ.ธานี แหยมคง , ร.ต.อ.สุคิด จักร์สุวรรณ์ รอง สวป.ฯ...
error: Alert: Content is protected !!