Home ข่าวทั่วไทย พม. เผย 20 ก.ค.นี้ !! พร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือรับเงินสดทันที

พม. เผย 20 ก.ค.นี้ !! พร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือรับเงินสดทันที

-

พม. เผย 20 ก.ค.นี้ !! พร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือรับเงินสดทันที

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผู้ได้รับสิทธิ ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

เงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

ผู้มีสิทธิ จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท/คน ซึ่งจ่ายครั้งเดียวในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

“กรมบัญชีกลาง ได้หารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการจ่ายเงินเยียวยามาตรการดังกล่าว พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยจะโอนไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน

กรณีผู้มีสิทธิที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน เพื่อให้หน่วยงานนั้น นำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป”

Cr.กรมบัญชีกลาง

Must Read

แนวร่วมนักเรียนเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมชุมนุม “ม็อบก้านกล้วย” กลางลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไม่หวั่นแม้ฝนพรำ ย้ำเจตนารมณ์เดิม ขับไล่เผด็จการณ์ แสดงจุดยืนเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่ล้มเหลว เน้นชุมนุมอย่างสันติ

แนวร่วมนักเรียนเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมชุมนุม "ม็อบก้านกล้วย" กลางลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไม่หวั่นแม้ฝนพรำ ย้ำเจตนารมณ์เดิม ขับไล่เผด็จการณ์ แสดงจุดยืนเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่ล้มเหลว เน้นชุมนุมอย่างสันติ วันที่ 19 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมีทั้งกลุ่มนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันชุมนุมอย่างต่อเนื่องในช่วงเย็นตลอดหลายวันที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ได้มีการกำหนดจัดชุมนุมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ 16.00 น. เป็นต้นมา ทางด้านของ "แนวร่วมนักเรียนเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย" ได้มีการนัดชุมนุมบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในชื่อ...
error: Alert: Content is protected !!