Home ข่าวทั่วไทย "หม่อมเต่า" สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ เร่งคืนเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตน

“หม่อมเต่า” สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ เร่งคืนเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตน

-

หม่อมเต่า สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ ‘เร่งคืนเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย’

         จากกรณีมีผู้ประกันตนร้องเรียนยังไม่ได้รับเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย ของสำนักงานประกันสังคม หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลเป็นการด่วน พบว่าผู้ประกันตนที่ร้องเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่มีการยื่นขอรับเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัยเป็นจำนวนมาก อยู่ใน 5 อันดับแรก  ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 3 (เขตดินแดง)   เขตพื้นที่ 11 (เขตยานนาวา)  เขตพื้นที่ 12 (เขตวัฒนา) และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต  ส่งผลให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลไม่เพียงพอ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  จึงมอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เร่งวินิจฉัยเพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  ทั้งนี้กระบวนการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด มิใช่ระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว  ดังนั้นการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่จะช่วยให้การคืนเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัยทำได้รวดเร็วขึ้น

Must Read

‘แม่อาย’ ตั้งด่านคัดกรองจุดตรวจบ้านแสนสุข ตรวจคัดกรองคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ป้องกันโควิด-19

'แม่อาย' ตั้งด่านคัดกรองจุดตรวจบ้านแสนสุข ตรวจคัดกรองคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ป้องกันโควิด-19 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานเปิดจุดตรวจบูรณาการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ จุดตรวจบ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย, สถานีตำรวจภูธรแม่อาย,กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่...
error: Alert: Content is protected !!