“หม่อมเต่า” สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ เร่งคืนเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตน

blank

หม่อมเต่า สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ ‘เร่งคืนเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย’

         จากกรณีมีผู้ประกันตนร้องเรียนยังไม่ได้รับเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย ของสำนักงานประกันสังคม หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลเป็นการด่วน พบว่าผู้ประกันตนที่ร้องเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่มีการยื่นขอรับเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัยเป็นจำนวนมาก อยู่ใน 5 อันดับแรก  ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 3 (เขตดินแดง)   เขตพื้นที่ 11 (เขตยานนาวา)  เขตพื้นที่ 12 (เขตวัฒนา) และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต  ส่งผลให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลไม่เพียงพอ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  จึงมอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เร่งวินิจฉัยเพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  ทั้งนี้กระบวนการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด มิใช่ระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว  ดังนั้นการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่จะช่วยให้การคืนเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัยทำได้รวดเร็วขึ้น