ประชาชนเฮ! กกพ.เคาะปรับลดค่าไฟงวด ก.ย.-ธ.ค. 63 ลง 0.83 สตางค์ต่อหน่วย เรียกเก็บอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย

141
ประชาชนเฮ! กกพ.เคาะปรับลดค่าไฟงวด ก.ย.-ธ.ค. 63 ลง 0.83 สตางค์ต่อหน่วย เรียกเก็บอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย

ประชาชนเฮ! กกพ.เคาะปรับลดค่าไฟงวด ก.ย.-ธ.ค. 63 ลง 0.83 สตางค์ต่อหน่วย เรียกเก็บอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติปรับลดผลอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2563 ลง 0.83 สตางค์ต่อหน่วย หรือเรียกเก็บค่าเอฟทีที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย โดยลดลงจากงวดก่อนที่เอฟทีอยู่ที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟที่เรียกเก็บจากประชาชนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 บาทต่อหน่วยจากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งการปรับดังกล่าวสะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่ลดลงโดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติ โดยถือเป็นการปรับลดค่าไฟลงครั้งแรกในรอบ3 ปีกว่าหรือนับตั้งแต่งวดพ.ค.-ส.ค. 60

“ค่าเอฟทีงวดนี้ไม่ได้มีการนำเงินใดๆ มาบริหารแต่อย่างใดเนื่องจากได้คำนวณให้สะท้อนตามกลไกต้นทุนที่แท้จริงซึ่งค่าเอฟทีที่ลดลงได้เพียง 0.83 สตางค์ต่อหน่วยมาจากการใช้ไฟฟ้าจริงที่ลดลงจากผลกระทบของโควิด-19ที่มีผลต่อการคำนวณต้นทุนโดยหากไม่มีผลกระทบส่วนนี้ค่าเอฟทีจะลดลงได้อีก 5.6สตางค์ต่อหน่วยดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาในงวดต่อไปหรือม.ค.-เม.ย. 64 นั้นแม้ทิศทางราคาก๊าซฯจะลดลงสะท้อนน้ำมันแต่กกพ.ยังคงห่วงปริมาณการใช้ไฟที่มีแนวโน้มลดลง” นายคมกฤชกล่าว

Cr. ประเทศไทยต้องชนะ

Facebook Comments