เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดตัวแอปฯ “ตลาดสด Drive Thru Market Chiang Mai” จ่ายตลาดแบบไม่ต้องเดิน นำร่องตลาดประตูเชียงใหม่ที่แรก

2509

เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดตัวแอปฯ “ตลาดสด Drive Thru Market Chiang Mai” จ่ายตลาดแบบไม่ต้องเดิน นำร่องตลาดประตูเชียงใหม่ที่แรก

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวการใช้แอปพลิเคชั่นตลาดสด Drive Thru Market จังหวัดเชียงใหม่ และมี นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี ร่วมในพิธี โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมตลาดสดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ มีแนวทางการพัฒนาเมืองโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้การเข้าถึงสินค้าและบริการลดลง โดยเฉพาะการซื้อขายอาหารและวัตถุดิบในตลาดสดซึ่งเป็นวิถีของคนไทยและธำรงไว้ซึ่งระบบเศรษฐกิจระดับรากหญ้านั้น ทำได้ยากขึ้น จากการรักษาระยะห่างระหว่างสังคม และการใช้หน้ากากอนามัย และพบว่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น มีตลาดสดมากถึง 17 แห่ง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงจำเป็นต่อการรักษาระบบเศรษฐกิจระดับรากหญ้าและป้องกันโรคในเวลาเดียวกัน รวมถึงการใช้ชีวิตแบบนวปกติ ของประชาชนชาวเชียงใหม่ เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

“Drive Thru Market Chiang Mai” เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและสร้างความริเริ่มตามแนวทางโครงการเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ (พ่อค้าและแม่ค้า) ในตลาดสดแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรับ-สั่งอาหารและวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารในครัวเรือนเป็นการล่วงหน้า เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ โดยผู้บริโภครับเองที่ตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยรักษาระยะห่างและปกป้องตนเองและผู้อื่นจากโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนภายในจังหวัด พร้อมสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในชุมชน พ่อค้าแม่ค้าสามารถซื้อขายได้อย่างปลอดภัย ควบคุมการแพร่ระบาด และการดูแลความสะอาดของวัตถุดิบเพื่อสร้างสังคมยุคใหม่ที่น่าอยู่ รักษาระยะห่างทางสังคม ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 โดยนำร่องที่ตลาดประตูเชียงใหม่

183584
107629184 1656185527880550 8216129338137502293 n
S 14598152
S 14598154
S 14598155
S 14598156

Facebook Comments