blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดตัวแอปฯ “ตลาดสด Drive Thru Market Chiang Mai” จ่ายตลาดแบบไม่ต้องเดิน นำร่องตลาดประตูเชียงใหม่ที่แรก

เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดตัวแอปฯ “ตลาดสด Drive Thru Market Chiang Mai” จ่ายตลาดแบบไม่ต้องเดิน นำร่องตลาดประตูเชียงใหม่ที่แรก

-

blank

เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดตัวแอปฯ “ตลาดสด Drive Thru Market Chiang Mai” จ่ายตลาดแบบไม่ต้องเดิน นำร่องตลาดประตูเชียงใหม่ที่แรก

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวการใช้แอปพลิเคชั่นตลาดสด Drive Thru Market จังหวัดเชียงใหม่ และมี นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี ร่วมในพิธี โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมตลาดสดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ มีแนวทางการพัฒนาเมืองโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้การเข้าถึงสินค้าและบริการลดลง โดยเฉพาะการซื้อขายอาหารและวัตถุดิบในตลาดสดซึ่งเป็นวิถีของคนไทยและธำรงไว้ซึ่งระบบเศรษฐกิจระดับรากหญ้านั้น ทำได้ยากขึ้น จากการรักษาระยะห่างระหว่างสังคม และการใช้หน้ากากอนามัย และพบว่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น มีตลาดสดมากถึง 17 แห่ง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงจำเป็นต่อการรักษาระบบเศรษฐกิจระดับรากหญ้าและป้องกันโรคในเวลาเดียวกัน รวมถึงการใช้ชีวิตแบบนวปกติ ของประชาชนชาวเชียงใหม่ เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

“Drive Thru Market Chiang Mai” เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและสร้างความริเริ่มตามแนวทางโครงการเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ (พ่อค้าและแม่ค้า) ในตลาดสดแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรับ-สั่งอาหารและวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารในครัวเรือนเป็นการล่วงหน้า เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ โดยผู้บริโภครับเองที่ตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยรักษาระยะห่างและปกป้องตนเองและผู้อื่นจากโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนภายในจังหวัด พร้อมสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในชุมชน พ่อค้าแม่ค้าสามารถซื้อขายได้อย่างปลอดภัย ควบคุมการแพร่ระบาด และการดูแลความสะอาดของวัตถุดิบเพื่อสร้างสังคมยุคใหม่ที่น่าอยู่ รักษาระยะห่างทางสังคม ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 โดยนำร่องที่ตลาดประตูเชียงใหม่

183584
107629184 1656185527880550 8216129338137502293 n
S 14598152
S 14598154
S 14598155
S 14598156

blank

Must Read

นศ.คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2

นศ.คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ Film Space ส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวดรายการ DigiFam Awards ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในหัวข้อ...
error: Alert: Content is protected !!