Home ข่าวทั่วไทย มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด แจ้งประชาชน หากใครเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จ.ระยอง ให้ติดต่อกลับสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด แจ้งประชาชน หากใครเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จ.ระยอง ให้ติดต่อกลับสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

-

มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด แจ้งประชาชน หากใครเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จ.ระยอง ให้ติดต่อกลับสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวกรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหาร และตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลูกเรือดังกล่าวได้เข้าพักที่โรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง เมื่อวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 และได้เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าแพชชั่นฯ (ห้างฯแหลมทอง) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 และกังวลว่าตัวเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ทั้งนี้ หากจังหวัดมีกรณีสงสัยหรือพบข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกำหนด โดยอาจนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
5nKgZV.jpg

Must Read

ไทยติดท็อป 10 ของโลก การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเด็ก ดูแลสิทธิเด็กได้ดีที่สุดในทุกด้าน

ไทยติดท็อป 10 ของโลก การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเด็ก ดูแลสิทธิเด็กได้ดีที่สุดในทุกด้าน ประเทศไทยติดอันดับ 8 ของโลก ในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของเด็ก จาก 182 ประเทศ ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พิจารณาจากหัวข้อหลัก 5 ด้าน ได้แก่ - สิทธิในการดำรงชีวิต - สิทธิด้านสุขภาพ - สิทธิในการศึกษา - สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง - การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสิทธิเด็ก สำหรับประเทศที่ดูแลสิทธิเด็กได้ดีที่สุดในทุกด้าน 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ไอซ์แลนด์...
error: Alert: Content is protected !!