Home ข่าวทั่วไทย ใช้ฟรี! ทางพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 - 29 ก.ค. นี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

ใช้ฟรี! ทางพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 – 29 ก.ค. นี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

-

ใช้ฟรี! ทางพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 – 29 ก.ค. นี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

จากมติครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 นั้น กําหนดให้วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 2563 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์จํานวน 1 วัน จึงส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 – วันอังคารที่ 28 ก.ค. 2563 และคาดว่าพี่น้องประชาชนอาจมีการวางแผนเดินทางออกจาก กทม. เป็นจำนวนมาก เพื่อไปท่องเที่ยว พักผ่อน และทำกิจกรรมอื่น ๆ ในต่างจังหวัด

ครม. เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 จึงมีมติให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – บ้านฉาง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 24 ก.ค. 63 ถึง 24.00 น. ของวันที่ 29 ก.ค. 63 ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การจราจรมีความคล่องตัว ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย

Must Read

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงฯได้ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบกิ่งก้านลำต้นรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออก ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ... ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!