ไทยยังฮอต! เดือน มิ.ย. 63 มีต่างชาติลงทุน 22 ราย สร้างงานให้คนไทย 3,575 คน

453

ไทยยังฮอต! เดือน มิ.ย. 63 มีต่างชาติลงทุน 22 ราย สร้างงานให้คนไทย 3,575 คน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดตัวเลขนักลงทุนที่ได้ขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในบ้านเราว่ามีถึง 22 ราย โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน ซึ่งรวมมูลค่าการลงทุนสูงถึง 1,587 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยกว่า 3,575 คน

ประเภทธุรกิจที่เข้ามาลงทุน ได้แก่

1.ธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน จำนวน 4 ราย จากประเทศญี่ปุ่น และจีน เช่น ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม คลังน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

2.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 6 ราย จากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ เช่น บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านการเงินและการลงทุน ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท เป็นต้น

3.ธุรกิจนายหน้าค้าปลีก – ส่ง จำนวน 7 ราย จากประเทศญี่ปุ่น ฟินแลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ เช่น นายหน้าประกันชีวิต เครื่องบดย่อยและคัดแยกขนาด อุปกรณ์ลำเลียงและขนถ่าย อุปกรณ์แต่งแร่ ค้าส่งกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น

4.ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 5 ราย จากประเทศสวิส ซามัว อังกฤษ สิงคโปร์ และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เช่น บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอกลั่นและเตาปฏิกรณ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ระบบโซล่าเซลล์ เป็นต้น

นอกจากจะช่วยสร้างงานแล้ว แรงงานไทยยังจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศที่ลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่แรงงานไทยจะได้รับความรู้ วิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศให้ดียิ่งขึ้น

56EgtR.jpg

Facebook Comments