กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางาน ไปทํางานธุรกิจโรงแรมและคาสิโนในมาเก๊า

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางาน ไปทํางานธุรกิจโรงแรมและคาสิโนในมาเก๊า

     นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางาน เพื่อไปทํางานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและคาสิโน ในตําแหน่ง ดังนี้

1. Server/Bartender (พนักงานเสิร์ฟ/บาร์เทนเดอร์) จํานวน 30 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,000 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 48,400 บาท

2. Receptionist (พนักงานต้อนรับ) จํานวน 11 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,000 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 48,000 บาท

3. Housekeeping Attendant (พนักงานทําความสะอาดห้องพัก) จํานวน 20 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,800 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 47,200 บาท

4. Public Area Attendant (พนักงานทําความสะอาดพื้นที่ทั่วไป) จํานวน 40 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,300 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 45,200 บาท

5. Steward (พนักงานทําความสะอาดครัว) จํานวน 90 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,300 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 45,200 บาท

(อัตราแลกเปลี่ยนตามข้อมูลสํานักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง : 1 เหรียญมาเก๊า เท่ากับ 4.00 บาท โดยประมาณ)

คุณสมบัติ เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 21 – 35 ปี ส่วนสูง 160 – 170 เซนติเมตรขึ้นไป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, อนุปริญญาและปริญญาตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและอังกฤษ หากมีความรู้ภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีนกวางตุ้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

     จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวตอนท้ายว่า ผู้สมัครจะต้องเขียนใบสมัครงาน/ประวัติส่วนตัว (Resume) เป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือจีนกลาง พร้อมรูปถ่ายสี และระบุตําแหน่งงานที่ต้องการสมัคร โดยสามารถยื่นเอกสาร การสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ ยืนทาง E-mail : taiwansection toeaahotmail.com โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/overseas สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ สํานักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112744-6 ทุกวันเวลาราชการ / สายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Facebook : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

Website : www.doe.go.th/chiangmai

ID Line: @doecmi