Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ โรงแรมดวงตะวัน โรงแรมเลวิว และ วารี สปา ตบเท้า เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

โรงแรมดวงตะวัน โรงแรมเลวิว และ วารี สปา ตบเท้า เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

-

โรงแรมดวงตะวัน โรงแรมเลวิว และ วารี สปา ตบเท้า เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบตราสัญลักษณ์ “SHA”เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ และคุณวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โดยโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับในนามโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่, คุณนภาพร สักใหญ่ ผู้จัดการโรงแรมเลวิว เชียงใหม่ เข้ารับในนามโรงแรมเลวิว และคุณ รจนา ก่ำคำ ผู้อำนวยการวารีสปา เข้ารับในนาม วารี สปา ในโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ซึ่ง ทั้ง 3 แห่งของเลเชอร์กรุ๊ป ได้รับการตรวจและรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration คือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ ดังนั้น เลเชอร์กรุ๊ป ขอให้ท่านได้สบายใจกับการเข้ารับการบริการของเรา

สนใจสำรองห้องพักและสำรองการบริการได้ที่โทร 02-938 2056-60/ 053- 905000/ 053-211100-3

dtww
leviwe
waree

Must Read

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่...

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่ 5 – 13 ธันวาคมนี้! สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เชียงใหม่ จัด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563” หรือ Chiang Mai Design...
error: Alert: Content is protected !!