ทบ.เตือน!! ชายไทยนับถอยหลัง อีก 10 วัน รีบติดต่อกับเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/สัสดีอำเภอ แก้ไขหมายเรียก “เกณฑ์ทหาร 63” ถึง 22 ก.ค.นี้

367
นับถอยหลังชายไทย อีก10วัน แก้ไขหมายเรียกเข้าเกณฑ์ทหาร 63 ถึง 22 ก.ค.นี้

ทบ.เตือน!! ชายไทยนับถอยหลัง อีก 10 วัน รีบติดต่อกับเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/สัสดีอำเภอ แก้ไขหมายเรียก “เกณฑ์ทหาร 63” ถึง 22 ก.ค.นี้

ทบ.เตือนชายไทยเหลือเพียง 10 วัน พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบก ขอแจ้งเตือนชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี 2563 นี้ ให้รีบไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการ ซึ่งกำหนดไว้ในระหว่าง 26 มิ.ย. ถึง 22 ก.ค. 63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เหลือเวลาอีก 10 วันเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ก.ค.63 ที่ทหารกองเกินจะไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/สัสดีอำเภอ เพื่อขอแก้ไขหมายเรียกเดิม การไปยื่นแก้ไขหมายเรียกเดิม จะทำให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ได้ทราบข้อมูลใหม่ว่าตนเองจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในวันที่และสถานที่ใด รวมทั้งเจ้าตัวจะได้ไปยืนยันสิทธิ เช่น การขอใช้สิทธิผ่อนผันต่อ ,การแจ้งขอสละสิทธิ์ผ่อนผันที่เคยใช้สิทธิ์ไว้เมื่อปีที่แล้วเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ ,การขอสมัครเป็นทหาร

หากไม่สะดวกไปยื่นแจ้งด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ที่น่าเชื่อถือไปดำเนินการแทนได้ พร้อมนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

▶หมายเรียกเดิม(แบบ สด.35)

▶หนังสือมอบอำนาจ

▶สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และ

▶ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหารกองประจำการ ก็สามารถยื่นสมัครในวันที่ไปติดต่อขอแก้ไขหมายเรียกได้ ทั้งนี้ถ้ายื่นสมัครเป็นทหารในช่วงที่มาแก้ไขหมายเรียกจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษถึงร้อยละ 15 ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการของกองทัพบกเมื่อปลดประจำการ

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments