Home ข่าวทั่วไทย วัคซีนโควิด-19 ที่ทดลองในลิง เป็นที่น่าพอใจ ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน เดินหน้าทดลองในมนุษย์ ฉีดเข็มแรกในในเดือน ต.ค.นี้ 

วัคซีนโควิด-19 ที่ทดลองในลิง เป็นที่น่าพอใจ ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน เดินหน้าทดลองในมนุษย์ ฉีดเข็มแรกในในเดือน ต.ค.นี้ 

-

วัคซีนโควิด-19 ที่ทดลองในลิง เป็นที่น่าพอใจ ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน เดินหน้าทดลองในมนุษย์ ฉีดเข็มแรกในในเดือน ต.ค.นี้ 

ล่าสุดผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยโดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อ “ชนิด mRNA” ในลิง หลังจากเข็มที่สองเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่าผลเป็นที่น่าพอใจ และลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน โดยนักวิจัยได้เจาะเลือดมาทำการทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีชนิดที่ยับยั้งเชื้อหรือ Neutralizing antibody ซึ่งถือเป็นข่าวดีมากที่พบว่าลิงที่ได้รับวัคซีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมาก ดังนั้นศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้ตกลงเดินหน้าต่อไปตามแผนที่จะเริ่มทดสอบในมนุษย์ในเดือน ต.ค. 63 นี้

สำหรับการดำเนินการต่อไปนั้น จะดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกันเพื่อให้ได้วัคซีนอย่างรวดเร็ว โดยการทดสอบในมนุษย์ ซึ่งจะเริ่มสั่งการผลิตวัคซีนเพื่อจะใช้ในการทดสอบในมนุษย์ระยะต่อไป

เริ่มรับอาสาสมัครในเดือน ส.ค. – ก.ย. 63 และจะฉีดเข็มแรกในมนุษย์ในเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งการทดสอบนั้นจะทำทั้งหมด 3 ระยะ รวมทั้งจะเตรียมการผลิตให้เพียงพอและเตรียมขึ้นทะเบียนวัคซีน โดยประสานกับผู้ผลิตวัคซีนทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีความพร้อมที่จะผลิตให้พร้อมใช้ รวมทั้งร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างประเทศในอนาคตอันใกล้

Cr. เพจ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee

Must Read

รถพระราชทานตรวจหาโควิด พนักงาน 2 ผับดังเชียงใหม่ ตะวันแดง และ วอร์มอัพ ในเมืองเชียงใหม่

###รถพระราชทานตรวจหาโควิด พนักงาน 2 ผับดังเชียงใหม่#### ทีมสอบสวนโรคปฏิบัติการเชิงรุกส่งรถพระราชทานตรวจหาโควิด 19 พนักงาน 2 ผับดังกว่า 200 คน วันที่ 5 ธ.ค.63 รายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานควบคุมโรคที่ 1 นำรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน เข้าเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 จากกลุ่มพนักงานร้านตะวันแดง อ.เมืองเชียงใหม่ กว่า 150...
error: Alert: Content is protected !!