เตรียมหนุนโครงการ “ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” เพิ่มทักษะคนตกงาน พร้อมเงินเดือน 10,000 บาท

411
เตรียมหนุนโครงการ

เตรียมหนุนโครงการ “ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” เพิ่มทักษะคนตกงาน พร้อมเงินเดือน 10,000 บาท

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทาง “โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอของบประมาณ ตาม พรบ. เงินกู้ 400,000 ล้านบาท

ร่วมหารือกับผู้แทนฯ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม ร่วมหารือ คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาจากสภาพัฒน์ฯ ในช่วงเดือน ส.ค. 63 ระหว่างนี้เตรียมความพร้อม หากได้รับอนุมัติ ก็สามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันที

“โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” เป็นแนวคิดที่จะช่วยน้องๆ นักศึกษาจบใหม่ที่ตกงาน ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลเพียงพอ ตรงกับความต้องการของตลาด โดยจะอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้เป็นเวลา 3 เดือน มีเงินให้เดือนละ 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  1. จบปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี
  2. ยังไม่มีงานทำ
  3. ไม่ซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
  4. เน้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านดิจิทัล

เลือกอบรมได้ 2 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ

  1. การทำ content
  2. การจัดการข้อมูลเพื่อทำ Big Data
  3. Digital Marketing
  4. การทำ E-Commerce

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนตามที่กำหนด และผ่านการสอบวัดผล โดยจะมี job matching ให้มีโอกาสได้งานโดยตรงจากผู้ประกอบการที่ต้องการคนทำงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล

ข้อมูล สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments