โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขาดแคลนโลหิตสำรองทุกกรุ๊ป วอนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

1284
ธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขาดแคลนโลหิตสำรองทุกกรุ๊ป วอนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนผู้มาบริจาคโลหิตลดลงจากเดิม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขาดแคลนโลหิตสำรองทุกกรุ๊ป จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมช่วยกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยหลายรายที่รอคอยความเมตตาจากท่านด้วยความหวังที่จะหายจากโรคที่เป็นอยู่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เน้นย้ำเรื่องมาตรการสร้างความมั่นใจให้เป็นสถานที่สะอาดปลอดภัยจากโควิด-19

965140 0

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด ในโลหิตทุกหมู่สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดเพื่อการรักษา เนื่องจากรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลระดับเหนือตติยภูมิ มีผู้ป่วยโรคซับซ้อนเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้ป่วยอุบัติเหตุระดับรุนแรง ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องใช้เคมีบำบัดในการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะและผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวต้องใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตเป็นจำนวนมากในแต่ละราย แต่เนื่องจากสถานการณ์ “โควิด-19“ ทำให้จำนวนผู้บริจาคลดลงกว่าเดิม ซึ่งโรงพยาบาลได้เน้นย้ำเรื่องการมีมาตรการที่เข้มงวดในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตามมาตรฐานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดังนี้ 1.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ประสงค์บริจาคโลหิตและบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในอาคาร 2.ติดตั้งแอลกอฮอลล์เจลทั่วอาคารเช่นบริเวณทางเข้า-ออกอาคารและตามจุดต่างๆ 3.ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ด้านการรับบริจาคโลหิตทั้งในสถานที่และหน่วยเคลื่อนที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 70% Alcohol ซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ 4.ทำความสะอาดพื้นห้องรับบริจาคโลหิต ห้องปฏิบัติการ ห้องผลิตส่วนประกอบของโลหิต 5.ทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน โต๊ะเก้าอี้ ปุ่มกดลิฟต์ และจุดสัมผัสร่วมต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 70% Alcohol 6.การเปลี่ยนผ้าคลุมเตียงและผ้าคลุมตัวผู้บริจาคโลหิตทุกวัน 7.การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรับบริจาคโลหิต ห้องปฏิบัติการทดสอบ พื้นที่ในการเตรียมส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆ และพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ สำหรับพนักงานทำความสะอาด ให้สวมใส่ถุงมือตามความเหมาะสมของงาน อีกด้วย”

ผู้มีจิตกุศลสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่าง เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องรับบริจาคโลหิตงานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 053-935624