การเดินทาง”เข้าประเทศไทย” เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น!!  ย้ำต้องมีเอกสาร และปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.อย่างเคร่งครัด

486
การเดินทาง”เข้าประเทศไทย” เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น

การเดินทาง”เข้าประเทศไทย” เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น!!  ย้ำต้องมีเอกสาร และปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.อย่างเคร่งครัด

ผู้ที่จะเดินทางจะต้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย จากประเทศต้นทาง และเอกสารอื่นๆ ตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด เครื่องบินพาณิชย์ สำหรับนักท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย เตรียมตัวก่อนเดินทาง Pre-departure

 1. ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทหรือไม่*
 2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขบุคคลแต่ละประเภท*
 3. ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง เพื่อยื่นเอกสารที่ จำเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)

ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภท
คลิก >> https://www.caat.or.th/th/moicovid

❇วันเดินทางยื่นเอกสาร ต่อสายการบิน

 1. เอกสารแสดงตน เช่น Passport
 2. หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 3. ใบรับรองการตรวจ COVID-19 FREE โดยวิธี PT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เฉพาะบุคคลบางประเภท *
 4. ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะบุคคลบางประเภท*
 5. หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ตามปริมาณที่สายการบินกำหนด)

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินที่ท่านจองไว้

ขณะอยู่บนเครื่อง On board

 1. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือลูกเรือ อย่างเคร่งครัด

เดินทางถึงประเทศไทย Arrival

🔴(ผู้เข้ามาระยะสั้นไม่เกิน 14 วัน)

 1. ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ที่สนามบิน
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ

🔴(ผู้เข้ามาระยะยาวมากกว่า 14 วัน)

 1. ตรวจคัดกรองอาการ ทางเดินหายใจและวัดไข้
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
 3. เข้ารับการกักตัว 14 วัน

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

107594533 4692201754138641 1506351372395734659 o

Facebook Comments