เทศบาลนครเชียงใหม่จัดโครงการ “ตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจสายตา” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่ม 11 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

3927

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดโครงการ “ตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจสายตา” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่ม 11 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญตรวจสุขภาพฟรี กับโครงการ ‘หญิงไทยร่วมใจ ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม’ และโครงการ ‘ตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา’ ประจำปี 2563 ตรวจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นวันแรก 11 กรกฎาคม 2563 นี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิตรวจโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม
1.อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3.เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นจากแกนนำสตรีและสูตินารีแพทย์ ได้พิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
4.เป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิตรวจโครงการประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา
1.อายุ 55 ปีขึ้นไป
2.มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3.เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นจากแกนนำสุขภาพและจักษุแพทย์ได้พิจารณาว่ามีปัญหาผิดปกติด้านสายตา
4.เป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ

*โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจสายตาอย่างละ 2 ชุด

*โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 053-259124, 053-25 9410 ในเวลาราชการ

107099386 1652576891574747 1503756776455390202 o
106292348 1652577301574706 5556674299027122034 o

Facebook Comments