Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่จัดโครงการ "ตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจสายตา" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่ม 11 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดโครงการ “ตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจสายตา” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่ม 11 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

-

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดโครงการ “ตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจสายตา” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่ม 11 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญตรวจสุขภาพฟรี กับโครงการ ‘หญิงไทยร่วมใจ ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม’ และโครงการ ‘ตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา’ ประจำปี 2563 ตรวจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นวันแรก 11 กรกฎาคม 2563 นี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิตรวจโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม
1.อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3.เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นจากแกนนำสตรีและสูตินารีแพทย์ ได้พิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
4.เป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิตรวจโครงการประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา
1.อายุ 55 ปีขึ้นไป
2.มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3.เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นจากแกนนำสุขภาพและจักษุแพทย์ได้พิจารณาว่ามีปัญหาผิดปกติด้านสายตา
4.เป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ

*โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจสายตาอย่างละ 2 ชุด

*โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 053-259124, 053-25 9410 ในเวลาราชการ

107099386 1652576891574747 1503756776455390202 o
106292348 1652577301574706 5556674299027122034 o

Must Read

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่าเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในปีนี้ ยังคงมีความรุนแรงและครอบคลุมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครม.จึงมีมติเห็นชอบขยายมาตรการทางภาษี ดังนี้ 1.ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ในปีภาษี พ.ศ.2564...
error: Alert: Content is protected !!