กรมปศุสัตว์ ยืนยัน! หมูไทยปลอดภัย ผลิตได้มาตรฐานระดับสูง

739
กรมปศุสัตว์ ยืนยัน! หมูไทยปลอดภัย ผลิตได้มาตรฐานระดับสูง

กรมปศุสัตว์ ยืนยัน! หมูไทยปลอดภัย ผลิตได้มาตรฐานระดับสูง

จากกระแสข่าวการพบร่องรอยการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีนที่ระบุว่าเป็น “ไข้หวัดหมู” หรือชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า G4 EA H1N1 นั้น กรมปศุสัตว์ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าสถานการณ์ของไวรัสชนิดนี้ไม่น่ากังวล เนื่องจากประเทศไทยได้มีการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรคในภาคปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง และสุ่มตรวจหาเชื้อในสัตว์มาโดยตลอด ซึ่งยังไม่มีการพบไวรัสชนิดนี้แต่อย่างใด

นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเชื้อ H1N1 นั้นเป็นโรคไข้หวัดที่เกิดขึ้นในหมู ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากคำว่า “ไข้หวัดหมู” (Swine Influenza) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมูแต่อย่างใด แต่เป็นคำที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ใช้เรียกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่มีการระบาดเมื่อปี 2552 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1” หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009”

จึงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว เนื่องจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในไทยได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยทางอาหารระดับสูง และสามารถป้องกันโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่สามารถป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่ระบาดอยู่ในหลายประเทศได้

และเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ ประชาชนควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากฟาร์มถึงร้านที่จำหน่าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 02 653 4444

Cr: ไทยคู่ฟ้า