ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน อายุ 20-39 ปี เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเมื่อป่วยมักจะไม่แสดงอาการ

1386

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน อายุ 20-39 ปี เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเมื่อป่วยมักจะไม่แสดงอาการ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวว่า สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 20-39 ปี เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเมื่อป่วยมักจะไม่แสดงอาการ และต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกบ้าน พบเจอกับคนจำนวนมาก ผนวกกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการในระยะที่  5 ให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสที่จะติดเชื้อได้ สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมโรคพบว่าช่วงอายุดังกล่าวติดเชื้อสูงถึงร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด การที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการป่วยนับเป็นความเสี่ยงสำคัญซึ่งอาจเป็นผู้นำเชื้อกลับไปติดคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดได้ ดังนั้นขอให้อย่าประมาท ระมัดระวังและป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกไปเรียน ทำงาน หรือทำกิจกรรมนอกบ้าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง งดการเอามือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก พกแอลกอฮอล์เจลและล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด มีคนรวมกันจำนวนมาก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนส่วนตัว รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนใกล้ชิด

Facebook Comments