กลุ่มเปราะบางเฮ!! รับเงินรวดเดียว 3,000 เดือน ก.ค.63 นี้

636
กลุ่มเปราะบางเฮ!! รับเงินรวดเดียว 3,000 เดือน ก.ค.63 นี้

กลุ่มเปราะบางเฮ!! รับเงินรวดเดียว 3,000 เดือน ก.ค.63 นี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

👉กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี

👉กลุ่มผู้สูงอายุ

👉กลุ่มผู้พิการ

ต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทมาก่อน

จากเดิมอนุมัติเยียวยา 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.63 แต่เนื่องจากมีระเบียบของกรมบัญชีกลาง ทำให้การโอนเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในคราวเดียว คือเดือน ก.ค.63 รวม 3,000 บาท

cr. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์